Aqua Radon Servis Brno
ARS BRNO, spol. sro

O firmě

Produkty

Reference

Dotazy, katalogy, ...

Kontakt
Aerační věžový reaktor
TYP AV

Použití:
Aerační věžové reaktory se používají při úpravě vody k odvětrání radioizotopu Rn-222 (radon) z pitné vody a k odstranění dalších nežádoucích plynných složek z vody (CO2, metan, H2S, těkavé chlorové uhlovodíky, ropné uhlovodíky, apod.).

Omezující podmínky použití:
Obsah rozpušteného zeleza v surové vodě, který by neměl překročit hodnotu 1,0 mg/1 Fe. Vyšší hodnoty jsou přípustné pouze při doplňkovém vybavení reaktoru recirkulačním rozpouštěcím zařízením.

Popis:
Jedná se o stojaté hranaté uzavřené nádoby, montované na místě z jednotlivých funkčních částí. Základní části tvoří horní nátokový díl, spodní odtokový díl a středové díly s aktivní částí. Poloha nátokových i odtokových hrdel včetně obou vzduchových hrdel je stranově volitelná dle požadavků na umístění zařízení. Výška středových dílů s aktivní částí s blokovou kontaktní náplní je volitelná dle požadavku na účinnost vzhledem ke vstupnímu obsahu odstraňovaných těkavých složek v surové vodě a místním podmínkám pro umístění zařízení.

Materiálové provedení:
Kompletní reaktor je svařen z nerezové oceli trídy 17.246.

Standardní příslušenství:
Mezipřírubové těsnění, spojovací materiál, bloková kontaktní náplň středových aktivních částí reaktoru.

Základní dodávka:
AV jsou dodávány jako jednotlivé funkční díly smontované výrobcem přímo na místě stavby. Středové díly s aktivní částí jsou dodávány včetně zamontované blokové kontaktní náplně.

Rozšířená dodávka:
Podstavec typu P (nebo PK), dále kompletní vzduchotechnika včetně prostupových dílů a ventilátoru a potrubní propoje včetně armatur, čerpadel i elektroinstalace. Součástí rozšířené dodávky je i kompletní montáž zařízení, potrubních rozvodů a uvedení do provozu.

Provoz, obsluha, údržba:
AV jsou požívány pro automatický bezobslužný provoz bez potřeby přímého dohledu. Pro provoz a údržbu jsou dodávány provozní pokyny.


Napište nám:    INFO@ARSBRNO.CZ