Aqua Radon Servis Brno
ARS BRNO, spol. sro

O firmě

Produkty

Reference

Dotazy

Kontakt
PRODUKTY

Automatická tlaková stanice
  • Čerpání a doprava vody se současnou intenzivní aerací čerpané vody
Aerační věžové reaktory
  • Odstranění nežádoucích plynných složek z pitné vody
Bloková kontaktní náplň
  • Filtr pro aerační věžové reaktory a pro biologické filtry
Tlakové aerátory
  • Provzdušnění vody, odvětrání plynných složek, sycení kapalin plyny bez přerušení tlaku
Aerátory INKA
  • Provzdušnění podzemní vody, odstraňování nežádoucích plynných a těkavých složek
Automatická domovní odradonovací stanice
  • Odradonování pitné vody u malých zdrojů podzemní vody pro individuální zásobování obyvatelstva
Tlakový provzdušovací kotlík
  • Pro okysličení surové vody před další úpravou, současně dochází i k částečnému odkyselení vody a snížení obsahu dalších plynů
Automatický tlakový filtr
  • Při úpravě vody k mechanickému odfiltrování suspenze a zákalu ze surové vodě, při použití filtrů odstranění dalších látek


Napište nám:    INFO@ARSBRNO.CZ