Aqua Radon Servis Brno
ARS BRNO, spol. sro

O firmě

Produkty

Reference

Dotazy

Kontakt
Tlakový provzdušovací kotlík

TYP AV TPK-1, TPK-2, TPK-3

Použití:
Provzdušovací kotlíky se používají při úpravě vody k okysličení surové vody před odželezením a odmanganováním vody v tlakovém režimu - tj. bez přerušení tlaku čerpané vody. Současně s okysličením vody dochází i k častému odkyselení vody a snížení obsahu dalších rozpuštěných plynů v surové vodě.

Omezující podmínky použití:
Obsah železa a manganu v surové vodě není limitován. Při vysokém obsahu železa (nad 10mg Fe2+) a vyšší oxidovatelnosti surové vody se doporučuje uvažovat s nižším průtokem cca 60-75% jmenovitéo výkonu u jednotlivých typů. Maximální provozní tlak zařízení do 0,6 MPa ( na zvláštní objednávku lze vyrobit zařízení pro tlaky do 1,0 MPa).

Popis:
Tlakový provzdušovací kotlík je stojatá válcová nádoba, vybavená vevnitř rozdělovacím systémem pro jemnobublinové rozdělení přiváděného tlakového vzduchu. Pro jeho údržbu a čištění je provzdušovací kotlík vybaven bočním otvorem DN-300. Přebytek vzduchu je odváděn z přiřazeného odlučovače vzduchu automatickým odvzdušovacím ventilem. Z odfuku je separována přebytečná vlhkost v samostatném odlučovači vody, který je taktéž součástí dodávky. Zařízení je vybaveno kromě nátokového a odtokového hrdla i odkalovacími a vypouštěcími hrdly s uzavíracími armaturami.
Zdroj tlakového vzduchu (automatická kompresorová stanice) s filtrací vzduchu není součástí dodávky, ale objednává se samostatně dle návrhových parametrů.

Materiálové provedení:
Kompletní zařízení je vyrobena z nerezové oceli tř. 17.240, část kolem odfuku vzduchu je v plastovém provedení PVC/PP.

Standartní příslušenství:
Kompletně vybavený tlakový provzdušovací kotlík včetně uzavíracích armatur. Odvzdušovací ventil s odlučovačem a některé drobné díly jsou umístěny kvůli dopravě samostatně.

Projektované údaje a označení:
Tlakové provzdušovací kotlíky je možno použít v rozsahu průtoků od nuly do 20 m3/h a provozní tlak od nuly do 0,6 MPa. Umístění zařízení na standartní nosnou podlahu s uchycením nohou zařízení kotevními šrouby. Při návrhu nutno pamatovat na potřebu odvodu odpadní vody z odkalovacích hrdel a odlučovače i na odfuk vzduchu mimo objekt.

Rozšířená dodávka:
Při specifikaci rozšířené dodávky se dodává i automatická kompresová stanice s filtrací vzduchu, dále potrubní napojení. Součástí rozšířené dodávky je i kompletní montáž i uvedení do provozu.

Provoz, obsluha a údržba:
Tlakové provzdušovací kotlíky jsou používány pro automatický bezobslužný provoz bez potřeby přímého dohledu. Pro provoz a údržbu jsou dodávány výrobcem provozní pokyny.


Napište nám:    INFO@ARSBRNO.CZ