Aqua Radon Servis Brno
ARS BRNO, spol. sro

O firmě

Produkty

Reference

Dotazy

Kontakt
Automatický tlakový filtr

TYP TFA-500 až TFA-1500

Použití:
Automatické tlakové filtry slouží při úpravě vody k mechanickému odfiltrování suspenze a zákalu ze surové vody. Při použití speciálních filtračních náplní se používají k odstranění železa, manganu a amoniaku kontaktní filtrací, k odkyselení vody, dechloraci i záchytu organických látek na aktivním uhlí. Při použití ionexových náplní mohou sloužit pro změkčování napájecích vod i speciální využití v průmyslových odpadních vodách.

Omezující podmínky použití:
Jsou dány maximálními foltračními rychlostmi pro jednotlivé filtrační náplně a stupeň znečištění vody. Maximální provozní tlak do 0,8 Mpa (8 barr). Z teplotního hlediska je přípustná maximální hodnota 30 C filtrované vody.

Popis:
Tlakové filtry jsou stojaté válcové nádoby vyrobené z nerezové oceli a vybavené soustavou vnitřních rozváděcích a sběrných trysek a potrubí. Filtry se dodávají prázdné bez filtračních náplní. Pro plnění filtračních náplní je určeno horní plnící hrdlo DN-200, pro kontrolu a vybírání dosloužilých filtračních náplní slouží spodní pravostranné hrdlo DN-200 (na zvláštní objednávku může být i levostranné umístění vybíracího hrdla DN-200). Automatickou funkci s nastavitelným časovým programem doby filtrace a času praní zabezpečuje řídící jednotka a soustava tří trojcestných elektroventilů s napájecím napětím 24 V, 50 Mz. Každý filtr má společný přívod surové a prací vody H1, samostatný odvod upravené vody H2, samostatný odvod prací vody H3, vypouštěcí hrdlo H4, vzorkovací ventil, automatický odvzdušňovací ventil a samostatný tlakoměr na vstupu i výstupu vody pro zjišťování celkového filtračního odporu a zakolmatování filtrační náplně.

Materiálové provedení:
Tlaková nádoba filtru je svařena z nerezové oceli tř. 14.240. Připojovací hrdla a ovládací ventily jsou v plastovém provedení PVCU. Kompletní zařízení má atest pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 37/2001.

Projektované údaje a označení:
Automatické tlakové filtry je možno použít pro filtraci vody v rozsahu průtoku od nuly do nejvyššího dle použité filtrační náplně. Provozní tlak filtrace do 0,8 Mpa. Pro praní filtru je nutno dodržet předepsané množství prací vody při tlaku min. 0,25 MPa. Umístění zařízení na podlahu s nosností minimálně dle provozní hmotnosti filtru. Při návrhu nutno pamatovat na potřebu odvodu odpadní vody, vypouštění filtru a pomocné odluhové vody z automatického odvzdušňovacího ventilu. Elektrické napájení automatiky a řídících ventilů filtrace je samostatně jištěným obvodem 24V, 50Hz s max. odběrem do 0,2kW. Automatika má výstupy pro přenos signálu okamžitého stavu procesu: filtrace, praní, porucha.
Na zvláštní objednávku lze dodat tyto tlakové filtry bez automatiky s klasickými ručními ventily pro přímé ovládání obsluhou úpravny vody s označením TFR.

Standartní příslušenství:
Kompletně vybavený automatický tlakový filtr včetně uzavíracích armatur a řídící automatiky .Nkteré drobné měřící díly jsou umístěny kvůli dopravě zvlášť. U větších profilů nad TF-700 jsou rozvody, ventily i řídící automatika dopravovány samostatně a komplementovány na místě. Veškeré filtrační hmoty jsou dodávány samostatně a filtrační náplň je do filtru dávána až po konečném osazení na místo.

Rozšířená dodávka:
Při specifikaci rozšířené dodávky se dodává i potrubní napojení filtrů. Součástí kompletní dodávky je i technologický návrh filtrace pro zadávací podmínky a uvedení do provozu s garancí dosažené účinnosti filtrace a optimálním provozním seřízením filtru.

Provoz, obsluha a údržba:
Tlakové filtry typu TFA jsou používány pro automatický bezobslužný provoz bez potřeby přímého dohledu. Ručně obsluhované filtry bez automatiky jsou dodávány pod označením TFR. Pro provoz a údržbu jsou výrobcem dodávány provozní pokyny pro obsluhu zařízení.


Napište nám:    INFO@ARSBRNO.CZ